Partner Advisory Council Oracle WebCenter / BPM

pacWebCenterBerlijn-700

Woensdag 18 maart jongstleden vond de Partner Advisory Council voor Oracle WebCenter & BPM plaats in het Oracle Customer Visit Center in Berlijn. Namens Quobell & Qlouded waren die dag Arno Bosma aanwezig (Oracle en Java dienstverlening) en Ise Douwes (Qlouded – Quobell Cloud Implementations ).

Specialized Partners

De advisory council is bedoeld voor de interactie tussen Specialized Partners en Product Management van Oracle. Vanuit Oracle wordt toegelicht welke releases van de verschillende producten verwacht worden, alsmede de (middel)lange termijn strategie voor de producten. Hierbij worden de partners nadrukkelijk verzocht hun input te geven, bijv. met betrekking tot gewenste functionaliteit.

Cloud

Tijdens de bijeenkomst werd heel duidelijk dat Oracle vol inzet op de cloud. Met name de Oracle Document Cloud Service stond volop in de belangstelling. Inmiddels is de tweede release uit en vele nieuwe en nuttige functionaliteit toegevoegd. Quobell heeft reeds de nodige ervaring met dit product en gaat binnenkort dit product ook zelf gebruiken.

Advertenties
Tagged with:
Geplaatst in Events
SOA Community Blog

by Jürgen Kress

JonathanHult.com

and other Oracle PaaS/IaaS Cloud Services

Oracle Blogs | Oracle Digital Experience Platform Blog

and other Oracle PaaS/IaaS Cloud Services

AMIS Oracle and Java Blog

Friends of Oracle and Java

Oracle Content and Experience Cloud Service Blog

and other Oracle PaaS/IaaS Cloud Services

%d bloggers liken dit: